logo

Yritys

ProInsinöörit Oy

Proinsinöörit on liiketoiminnan työkalujen erityisasiantuntija ja liiketoimintaprosessien kehittäjä teknisellä näkökulmalla.


Luotamme konkreettiseen tekemiseen, työkaluihin ja toimenpiteisiin, joilla yrityksen liiketoiminta saadaan jatkuvan parantamisen uralle. Työmailla tiedetään, että hyvillä työkaluilla hommat tehdään joutuisasti ja turvallisesti. Sama periaate koskee myös yrityksen johtamista. Kun yrityksen työkalupakki ovat kunnossa, voi organisaatio keskittyä tuottavan työn tekemiseen ja toiminnan edelleen kehittämiseen. Palvelemme yrityksiä joustavasti ja asiakkaan tarpeita kuunnellen, tähtäimenä asiakkaiden kannattavuus ja kasvu unohtamatta riskienhallintaa.

"Kasvu ei tule ilman riskejä, mutta riskejä voidaan hallita."

Tunnemme:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001, Katakri, RALA-sertifiointi, Ympäristölainsäädäntö, Turvallisuuslainsäädäntö, Infraryl, Yse98, EFQM, YVL-ohjeet, Suurten yritysten pakolliset energiakatselmukset

Osaamista:
Johtamisjärjestelmien rakentaminen, Arvioinnit, Muutosprojektit, Strateginen kehittäminen, Projektinhallinta, Prosessijohtaminen, Prosessien kehittämien, Riskienhallinta, Alihankintojen ohjaus, Sopimustekniikka, Ympäristönäkökohdat, Sidosryhmien tunnistaminen, Asiakastyytyväisyys, Palvelumuotoilu, Tietotekniset ratkaisut, Järjestelmien määrittely, Talousjärjestelmät

Kokemusta:
Infrarakentaminen, Energiarakentaminen, Kalliorakentaminen, Päällystepalvelut, Kiviainestuotanto, Siltarakentaminen, Talonrakentaminen, Ratarakentaminen, Ydinvoimarakentaminen, Teollisuusrakentaminen, Teiden ja alueiden hoito, Elintarviketeollisuus, Tekstiiliteollisuus, Rakennustuoteteollisuus, Suunnittelupalvelut, Rakennuttamispalvelut, Kone- ja laitesuunnittelu, Kiinteistön hoito, Talotekniikka, Isännöinti

Järjestelmät:
O365, Sharepoint, Google Adds, Visuals studio, Qgis

Ohjelmointikielet:
HTML, SQL, PHP, C++, Visual basic, VBA

Pätevyyksiä:
ISO 14001 Lead auditor 2018, Det Norske Veritas
ISO 45001 Lead auditor 2018, Det Norske Veritas
Työturvallisuuskortti -kouluttaja 2017, Työturvallisuuskeskus
Yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilö 2015, Energiavirasto
ISO 9001 Lead auditor 2012, Det Norske Veritas


Yrityksen tapahtumia:
ProInsinöörien toiminta käynnityi 1.1.2018. Perustajana Diplomi-Insinööri Kari E. Kotilainen. Yritykselle siirtyi osa 2009 perustetun KEK-Consulting toiminimen liiketoimista.
2018 keväällä julkaistiin koulutusmestarit.fi koulutusportaali
2018 keväällä alkoi arviointikumppanuus DNV GL Business Assurance Finland Oy:n kanssa
2018 syksyllä palveluvalikoima laajentui Talouspalveluihin, joita yrityksille tuottaa KTM Kari Kuusisto
2019 alussa alkoi arviointikumppanuus Rakentamisen laatu Ry:n - RALA sertifioinneista
2019 aikana on tehty tutkimus- ja kehitystyötä Pro7 -liiketoiminnan kehittämisen mallista sekä uusista Roadlumix -tiemerkintätuotteista
2020 asiakasyrityksiä 35 liikevaihdoltaan 0,1 M€ - 500M€, asiakkaiden liikevaihdon keskiarvo n. 40 M€


Missio

Missiomme on jatkuvasti parantaa asiakkaidemme toiminnan laatua, kannattavuutta ja riskienhallintaa. Tulevaisuus on digitaalinen ja verkottunut, prosessien kehittämisellä on siinä suuri rooli. Olemme vahvasti mukana tekemässä tulevaisuutta.

Visio

Visiona on olla haluttu, tunnettu ja luotettava liiketoiminnan kehitys-, arviointi- ja tukipalveluiden kumppani.