logo

Asiantuntijapalvelut


Tarjoamme käyttöönne laaja-alaisia liiketoiminnan kehittämisen, johtamisjärjestelmien rakentamisen ja laadunvarmistuksen palveluita. Palvelut toteutamme halauamassanne laajuudessa. Tuntihintaisen konsultoinnin vaihtoehtona on hankkia konsulttimme yritykseenne edullisesti vuokrasopimuksella määräaikaisen hankkeen tai projektin suorittamista varten. Näin konsultti muuttuu tarvittaessa osaksi organisaatiotanne, vapauttaa organisaation resursseja ja voi toimia hankkeiden sisäisenä muutosagenttina.

Tällä sivulla:
1. Liiketoiminnan kehittäminen ja talousjohtaminen
2. Suorituskyvyn mittaaminen ja parantaminen
3. Johtamisjärjestelmien ja toimintaprosessien kehittäminen
4. Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmien rakentaminen
5. Yritysten ja projektien laatu-, turvallisuus- ja ympäristötukipalvelut ja ongelmien ratkaisu
6. Yrityksen talousjohdon vuokrapalvelut


1. Liiketoiminnan kehittäminen ja talousjohtaminen

Liiketoiminnan kehittäminen vaatii monipuolista asiantuntemista sekä toimintaympäristön ja kokonaisuuden hahmottamista niin talous-, asiakas-, kuin muidenkin sidosryhmien näkemykset huomioiden. Autamme liiketoimintasuunnitelman ja strategian muodostamisessa ja toimeenpanossa.

Strateginen talousnäkökulma yritysjohdolle
Asiakkaan odotukset ja tyytyväisyys
Sidosryhmäanalyysit
Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen
Tuotannon ja toiminnan tehostaminen

2. Suorituskyvyn mittaaminen ja parantaminen

Johtaminen vaatii päätösten tueksi tietoa ja dataa. Johtamisjärjestelmien perusvaatimuksena on mitata ja analysoida toiminnan kehittymistä. Mittareiden tulee tukea toiminnan johtamista, eikä mittaaminen saa kuormittaa organisaatiota liikaa.

Yrityksen johtamisen suorituskykymittaristot (KPI)
Tietojen keräys ja raportoinnin työkalut
Tietojen analysointi ja toimenpide-ehdotukset
Johdonkatselmukset
Auditoinnit
Toimittajien ja alihankkijoiden auditoinnit ja arvioinnit
Asiakastyytyväisyyden mittaus
Organisaation sisäisen yhteistyön toimivuus

3. Johtamisjärjestelmien ja toimintaprosessien kehittäminen

Onko nykyinen johtamis- tai toimintajärjestelmä monistenippuna kaapin päällä? Haluaisitko, että johtamisjärjestelmä tukee toimintaa ja toimii jatkuvan parantamisen varmistajana?
Tämän päivän tehokas johtamisjärjestelmä ei ole vain kauniisti kirjoitettu toimintakäsikirja vaan strategiaan pohjautuva sarja organisaation suorittamia tehtäviä ja niistä muodostuvia dokumentteja. Hyvin tehdyllä ja käytetyllä johtamisjärjestelmällä hallitaan liiketoimintariskejä, varmistetaan yrityksen jatkuvuus (esim. muutostilanteissa) sekä parannetaan yrityksen suorituskykyä.


Meillä on kokemusta hyvin erilaisista standardeista ja niiden soveltamisesta, erityisesti ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001 & ISO45001, RALA johtamisjärjestelmät sekä esimerkiksi teräsrakenteiden toteutus SFS-EN 1090, Kiviainesten vaatimustenmukaisuus SFS-EN 16236 tai teiden meluesteiden laatuvaatimukset SFS-EN 14388 ja paljon muuta.
Laajan asiantuntemuksen ansiosta pystymme auttamaan teitä - olipa kyseessä myynnin, asiakastyön, tuotteen, palvelun tai johtamisen prosessien kehittäminen. Järkeistämme toimintamalleja, kuvaamme prosesseja, kehitämme prosessimittareita, laadimme menettelyohjeita ja tuotamme materiaaleista esitykset hallituksille ja johtoryhmiin sekä koulutusaineistot henkilöstölle.
Käytämme kehitystyössä neliportaista prosessia: Nykytilan selvittäminen - Ongelmakohtien tunnistaminen - Kehitysehdotusten käsittely - Muutosten toteuttaminen. Yrityksen oman henkilöstön osallistuminen jo analyysivaiheeseen vahvistaa kehitystyökalujen käytön juurtumiseen yrityksen omassa sisäisessä toiminnassa.

Kehittämisessä käytämme laajasti työkaluja, kuten:
Lean
Tilastolliset menetelmät
Auditoinnit
Riskikartoitukset
Turvallisuuskierrokset
Haastattelut
Kyselyt
Ryhmätyöt
Työpajat
Koulutukset

4. Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmien rakentaminen

Erityisesti johtamisjärjestelmät ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001 & ISO45001

Apu uusiin 9001:2015, 14001:2015, ISO45000:2018 versioihin siirtymiseen ja muutoksiin
Uusien järjestelmien rakentaminen
Vanhojen järjestelmien päivittäminen
Korjaukset ja korjaavat toimenpiteet toimintatapoihin

5. Yritysten ja projektien laatu-, turvallisuus- ja ympäristötukipalvelut ja ongelmien ratkaisu

Tarvitaanko yrityksen toiminnan tueksi laatu- turvallisuus- tai ympäristöpäällikön palveluita, vai alkaako suurempi projekti, johon tarvitaan lisää käsiä.
Erityisosaamistamme on laatusuunnitelmat, laatujärjestelmät, auditoinneissa ja viranomaistarkastuksissa avustaminen, ympäristöluvat ja muut yritysten laatu-, turvallisuus- ja ympäristökysymykset sekä standardien ja lainsäädännön soveltaminen käytäntöön.
Toimintatapojen määrittely, tarjousvaihe, työnsuunnittelu, toteutusvaihe tai projektin luovutuksen dokumentaatio. Suoraviivaista, tehokasta ja luotettavaa ongelmanratkaisuapua niin arjen haasteisiin kuin kriisitilanteisiin.

6. Yrityksen talousjohdon vuokrapalvelut

Tarvitaanko yrityksen toiminnan tueksi talousjohdon kehitys- ja konsultointipalveluita tukemaan toiminnan kannattavaa kasvua? Talousjohdon palveluiden kokonaisuudesta vastaa 30 vuotta vientiteollisuudessa toiminut talousjohtaja.
Talousjohdon vuokrapalvelut
Hallitustyöskentelyn tuki ja hallituksen talouskonsultointi
Kassavirran ja kannattavuuden parantamisen kehityshankkeet
Rahoitushankkeet, rahoituksen uudelleenjärjestelyt ja rahoittajien kilpailutus
Talousanalyysit ja yrityksen terveystarkastus
Projektiohjaus: ERP-järjestelmähankkeet ja muut toiminnan ohjauksen projektit
Talouskoulutukset räätälöidysti eri henkilöstöryhmille


Kysy lisää palveluistamme soittamalla tai sähköpostilla.

Lisätietoa koulutuksista ja ilmoittautumiset sivustolta koulutusmestarit.fi
Koulutusmestarit on ProInsinöörit Oy:n aputoiminimi.


Ilmoittaudu korttikoulutukseen

 

koulutusmestarit.fi
Korttikoulutukset löydät koulutusmestarit.fi sivulta

Tarjouspyynnöt

pyydä tarjousta